2018, Tyniec Mały – Boczna bud.1 (rozbudowa)

Rozbudowa