2007, Krępica, ul. Krótka

Stan surowy

Realizacja: 2007